İlkelerimiz

Babil Derneği,

  • Bütün faaliyetlerinde ilkeler doğrultusunda tarafsız ve bağımsızdır,
  • Her düzeyde şeffaflığı ve hesap verebilirliği esas alır,
  • Demokrasi, eşitlik, katılımcılık ve farklılığa saygı temelinde çalışmalar yürütülmesini benimser,
  • Gerek yönetiminde, gerekse faaliyetlerinde toplumsal cinsiyet sorunlarını dikkate alır,
  • Her türlü şiddete ve ayrımcılığa karşıdır,
  • Her türlü çevre sorununa duyarlıdır, günümüz ve gelecek kuşaklar açısından yaşamın bütünlüğüne inanır ve bu anlamda çevrenin ve ekosistemin korunmasını önemser,
  • Uluslararası sözleşmelerde kabul edilen tüm hak ve özgürlüklere saygılıdır,
  • Amaçlarına ulaşmada sanatın araç olarak kullanılmasını ve kültürel mirasın korunmasını önemser,
  • Katılımcı ve çoğulcu bir demokrasi anlayışını yaşam biçimi olarak benimser,
  • Uygulanabilir ve hızlı çözüm üreten, gönüllü çalışmalara ve aktivizme önem veren bir örgüttür.