İlkelerimiz

 • BABİL;
  • Her düzeyde şeffaflığı ve hesap verebilirliği esas alır.
  • Demokrasi, eşitlik, katılımcılık ve farklılığa saygı temelinde çalışmalar yürütülmesini benimser.
  • Gerek yönetiminde, gerekse faaliyetlerinde toplumsal cinsiyet sorunlarını dikkate alır.
  • Her türlü şiddete ve ayrımcılığa karşıdır.
  • Günümüz ve gelecek kuşaklar açısından yaşamın bütünlüğüne inanır ve bu anlamda çevrenin ve ekosistemin korunmasını önemser.
  • Uluslararası hukuk metinlerinde tanımlı kişisel, siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel haklar ile dayanışma haklarını bir bütün olarak benimser ve savunur
  • Amaçlarına ulaşmada sanatın araç olarak kullanılmasını ve kültürel mirasın korunmasını önemser.
  • Katılımcı ve çoğulcu bir demokrasi anlayışını savunur.
  • Bu ilkeler doğrultusunda hareket eden kurumlarla, gönüllülerle ve aktivistlerle işbirliği yapmak adına imkânlarını seferber eder.

   


Başa Dön ↑
 • BİZİ TAKİP EDİN

  Facebook Sayfamız
  Twitter Hesabımız
 • PROJELER