Faaliyet Alanlarımız

BABİL belirtilen amaç, hedef ve ilkeler doğrultusunda aşağıdaki konularda çalışmalar gerçekleştirir ve benzeri çalışmalara destek verir:

 • İnsan hakları ve özgürlüklerinin gelişimi için bilimsel temelde her türlü bağımsız araştırma, sosyal çalışma ve incelemeler
 • Toplumsal ve tarihsel konularda bilimsel çalışmalar ve bilimsel bilginin bireylere, gruplara ve kurumlara ulaşması
 • Sivil toplum örgütlerinin kurumsal kapasitelerinin arttırılması, örgütsel yapısını katılımcı ve çoğulcu demokrasi temelinde desteklenmesi ile rol ve misyonlarını daha verimli ve etkili gerçekleştirmeleri doğrultusunda  desteklenmesi
 • Etnisite, toplumsal ve kültürel kimlikler ve inançlara dair ayrımcılık ve nefret suçlarını engellenmesi, ayrımcılığın herçeşidinin ortadan kalkması ve herkes için eşitlik anlayışının yaygınlaştırılması yönünde faaliyetler
 • Kültürlerarası diyaloğun geliştirilmesin ve kültürel farlılıklara saygının artırılması
 • Sanatın desteklenmesi, kültürel değerlerin korunması ve bu değerlere saygı gösterilmesi
 • Başta kadına yönelik cinsel şiddet olmak üzere, şiddetin her türlüsünün ortadan kaldırılması
 • Her türlü çevre sorununa, iklim değişikliğinin yol açtığı sorunlara duyarlılığın artırılması, ekosistemin bütünlüğünün korunması ve günümüz ve gelecekteki kuşaklar açısından daha iyi bir yaşam için çevrenin korunması
 • Herkesi kapsayan sosyal politikaların geliştirilmesi
 • Göç ve iltica gibi nedenlerle ortaya çıkan toplumsal ve ekonomik sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapılması
 • Demokratik ve herkese eşit haklar sağlayan bir eğitim sisteminin geliştirilmesi
 • Sivil toplum örgütlerinin ve çeşitli gönüllü grupların proje ve fon geliştirme, gündem ve politika oluşturma ve lobi becerilerinin artırılması
 • Sivil toplum örgütlerinin ve çevrelerinin çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla yer, donanım ve teknik destek sağlanması, bilgiye erişimin kolaylaşması, iletişim ve diyalog kurma süreçlerinin hızlandırılması

Yoruma kapalıdır.

Başa Dön ↑
 • BİZİ TAKİP EDİN

  Facebook Sayfamız
  Twitter Hesabımız
 • PROJELER