Danışma Kurulu

Doç. Dr. Bülent Bilmez:
İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı ve Tarih Vakfı Yönetim Kurulu Başkanıdır. Dersim 38’i Hatırlamak kitabının yazarlarındadır. Cumhuriyet Tarihinin Tartışmalı Konuları kitabını yayına hazırlamıştır.

Hera Büyüktaşçıyan:
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunudur. İşlerinde esas olarak ‘öteki’ olmayı vurguluyor ve bunu boşluk ve görünmezlik kavramlarıyla, kimlik, bellek, mekan & zaman üzerinden imgesel bir bağ dahilinde oluşturmak için birleştiriyor. Sanatçı son işlerinde ‘yersiz­yurtsuzlaşma’ ve ‘boşluk­yokluk’ kavramlarını kollektif bellek içinde sorgulamak için, kent ile benlik ve ötekililik düzlemlerinin arasındaki varoluşsal denge üzerine odaklanmaktadır. Katıldığı sergilerden bazıları şunlardır: Haset, Husumet, Rezalet (2013, ARTER); InSitu(2013, PiST///) ; Körler Ülkesinin Karşısında (2014, Galeri Mana) ); ‘’The Jerusalem Show’’ (Kudüs, 2014); ‘’Kılçık’’ (State of Concept, Atina, 2015) ; Yüzyılların Yüzyılı (SALT, Istanbul, 2015); 56.Venedik Bienali, Ermenistan Pavyonu (Venedik, 2015). Babil Derneği tarafından hayata geçirilen “20 dolar 20 kilo” isimli serginin de küratörlüğünü yaptı.

Dr. Tolga Cora:
Yüksek Lisansını Budapeşte’de, Orta Avrupa Üniversitesi’nin Milliyetçilik Çalışmaları Bölümü’nde tamamladı. 2008 yılından bu yana Chicago Üniversitesi Yakın Doğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü’nde doktora programına devam eden Cora, çalışmalarında Erzurum ve Erzincan yöresi Ermenilerinin 19. yüzyıldaki sosyal ve iktisadi tarihini incelemektedir.

Dr. Fuat Dündar:
Paris-EHESS’te tarih alanında doktora unvanını aldı. Türkiye Nüfus Sayımlarında Azınlıklar, İttihat-Terakki’nin Müslümanları İskan Politikaları (1913-1918), Modern Türkiye’nin Şifresi, Kahir Ekseriyet/Ermeni Nüfus Meselesi adlı kitapları yayınlanmıştır.

Asena Günal:
ODTÜ Uluslararası İlişkiler bölümünde lisans, aynı üniversitenin Sosyoloji bölümünde yüksek lisans yaptı. Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü’nde Cumhuriyet dönemi sağlık politikaları üzerinden devlet-vatandaşlık ilişkilerine baktığı doktorasını, 2008 yılında sundu. 1998 –2005 arasında İletişim Yayınları’nda editör olarak çalıştı. Halen Tophane’de bir kültür sanat merkezi olan DEPO / Tütün Deposu’nun program koordinatörü olarak çalışan Günal’ın, Aksu Bora ile beraber hazırladığı 90’larda Türkiye’de Feminizm (İletişim, 2002) derlemesi, Önder Özengi ile beraber hazırladığı Bir Daha Asla!: Geçmişle Yüzleşme ve Özür (İletişim, 2013) derlemesi, Toplum ve Bilim, Birikim, Feminist Politika, Amargi, Express ve Virgül dergilerinde yayınlanmış yazıları, kitap tanıtımları ve çevirileri bulunmaktadır. 2014 yılında Columbia Üniversitesi AHDA programında bursiyer olarak bulunmuştur.

Yrd. Doç. Dr. Ohannes Kılıçdağı:
Doktora derecesini Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nden aldı. Halen İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

 

 

 
Yoruma kapalıdır.

Başa Dön ↑
  • BİZZAT HALLEDİNİZ HAKKINDA

  • BİZİ TAKİP EDİN

    Facebook Sayfamız
    Twitter Hesabımız